Talentencampus Eigen Wijs

samen bouwen met vertrouwen

Talentencampus Eigen Wijs is een openbaar Integraal Kind Centrum waarin speciaal basisonderwijs, regulier basisonderwijs en kinderopvang intensief samenwerken. We bieden een veilige, plezierige en tegelijkertijd uitdagende ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-13 jaar. Hierbij gaan we uit van verschillen tussen kinderen. We signaleren de variaties in behoeften en respecteren deze.

Wij vertrouwen erop dat ieder kind specifieke kwaliteiten en mogelijkheden heeft: elk kind is ergens goed in en de kunst is om dat te ontdekken en vervolgens te stimuleren. We stellen ons steeds de vraag: wat heeft dit kind nodig? Wat kan het al? Welke sterke kanten heeft het, welke barrières zijn er en hoe kunnen we deze verkleinen? We hebben oog voor het kind zelf en ook voor de relatie met anderen en haar/zijn omgeving. Kinderen zijn zodra dat mogelijk is gesprekspartner en daarmee mede eigenaar van hun eigen ontwikkeling. We hechten belang aan educatief partnerschap met de ouders/verzorgers

We werken als één team, met één pedagogische visie en één leiding voor het hele IKC. U vindt bij ons een totaalpakket van opvang, educatie en ontwikkeling. De kinderen worden naar leeftijd geplaatst in vier units, die ook in het gebouw terug te vinden zijn. Dit IKC is een werk-, oefen- en ontmoetingsplek waar we maximaal inzetten op gebieden die bijdragen aan cognitieve, sociaal emotionele, culturele en fysieke ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we in de klas en in ateliers. We houden een brede blik op de talentontwikkeling van de kinderen. We doen het samen waar het kan, apart waar het moet.