Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot ons IKC.

Pedagogisch werkplan

Het Pedagogisch werkplan KDV en POV Talentencampus Eigen Wijs beschrijft hoe we het Kinderdagverblijf en de Peuteropvang organiseren. In het Pedagogisch Werkplan BSO Talentencampus Eigen Wijs leest u over de werkwijze van de Buitenschoolse Opvang. 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Informatiegids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze informatiegidsen. De informatiegids van Eigen Wijs Regulier vindt u hier en die van Eigen Wijs SBO hier

Vrijstelling schoolbezoek

Wilt u bijzonder verlof aanvragen voor u w kind(eren)? Dat kan via formulier Vrijstelling schoolbezoek.  Het formulier mag ingevuld en ondertekend op school worden ingeleverd, waarna de directeur zal beoordelen of er verlof kan worden toegekend. 

Documenten MR

Hier vindt u het jaarverslag 2019-2020 van de MR van de Trilker (nu Talentencampus Eigen Wijs SBO).

Hier
vindt u het activiteitenplan 2020-2021 van de MR van Talentencampus Eigen Wijs SBO.