Missie

Samen bouwen we met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We gaan uit van verschillen tussen kinderen, signaleren variaties in achtergronden en behoeften en respecteren dit. Zo kan ieder kind zichzelf zijn en bieden we optimale ontwikkelkansen in een veilige, plezierige en tegelijkertijd uitdagende omgeving.

Visie

De Talentencampus Eigen Wijs is een Integraal Kind Centrum voor kinderen van 0-13 jaar, waar regulier- en speciaal basisonderwijs en kinderopvang intensief samenwerken. Dit doen we vanuit één team met één pedagogische visie en één leiding. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn. Ieder kind heeft specifieke kwaliteiten en mogelijkheden: het is ergens goed in en de kunst is om dit te ontdekken en vervolgens te stimuleren. Kinderen zijn zodra dat mogelijk is gesprekspartner en daarmee mede eigenaar van hun eigen ontwikkeling.

Talentencampus Eigen Wijs is een oefenplaats voor het echte leven, waar kinderen elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Iedereen hoort erbij en doet ertoe. Verschillen mogen er zijn. De kinderen worden zoveel mogelijk op leeftijd en ontwikkeling geplaatst in vier units, die ook in het gebouw zijn terug te vinden. We werken in de klas of in ateliers en houden een brede blik op de talentenontwikkeling van de kinderen. We doen het samen waar het kan en apart waar het nodig is.