Talentencampus Eigen Wijs samen bouwen met vertrouwen

Samen bouwen we met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen. We gaan uit van verschillen tussen kinderen, signaleren variaties in achtergronden en behoeftes en respecteren dit. Ieder kind kan zichzelf zijn in een veilige, plezierige en tegelijkertijd uitdagende omgeving.

Talentencampus Eigen Wijs het ontstaan

Talentencampus Eigen Wijs is tot stand gekomen door samenwerking tussen OBS de Wester, SBO de Trilker en Stichting Kinderopvang Friesland. Uitgangspunt is meer inclusief onderwijs; het IKC is de plaats waar alle kinderen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Talentencampus Eigen Wijs het gebouw

Het gebouw is op basis van de gezamenlijke visie ontworpen door Adema Architecten uit Dokkum. Uitstraling, duurzaamheid en een frisse school zijn daarbij naast de visie belangrijke waarden geweest. In het gebouw zijn vier units te herkennen met eigen leerpleinen, waar kinderen zelfstandig kunnen werken.

Kinderopvang voor kinderen 0-13 jaar

Op de Talentencampus Eigen Wijs zijn meerdere vormen van kinderopvang beschikbaar. Zo is er een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Er zijn peutergroepen en Voorschoolse Educatie voor kinderen van 2-4 jaar. Bovendien is er voor schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar voor- en naschoolse opvang. Spelend de wereld ontdekken en deze langzamerhand gaan begrijpen vinden we belangrijk voor jonge kinderen. Er is ruimte voor experiment in een veilige omgeving. Kinderen kunnen ontwikkelen met plezier vanuit eigen initiatief. We vertrouwen erop dat leren op basis van eigen ervaringen en successen tot zelfverzekerdheid leidt. Dat past bij het motto Samen bouwen met vertrouwen.

Speciaal Basisonderwijs samen waar het kan, apart waar het nodig is

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO). We doen er alles aan om uw kind te laten beseffen wat hij of zij allemaal wel kan. We zien het zelfvertrouwen dan vaak weer groeien. Dit past bij het motto van Talentencampus Eigen Wijs: Samen bouwen met vertrouwen.