Talentencampus Eigen Wijs

Samen bouwen met vertrouwen

Talentencampus Eigen Wijs is een openbaar Integraal Kind Centrum waarin speciaal basisonderwijs, regulier basisonderwijs en kinderopvang intensief samenwerken. We bieden een veilige, plezierige en tegelijkertijd uitdagende ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-13 jaar. Hierbij gaan we uit van verschillen tussen kinderen. We signaleren de variaties in behoeften en respecteren deze. 

Wij vertrouwen erop dat ieder kind specifieke kwaliteiten en mogelijkheden heeft: elk kind is ergens goed in en de kunst is om dat te ontdekken en vervolgens te stimuleren. We stellen ons steeds de vraag: wat heeft dit kind nodig? Wat kan het al? Welke sterke kanten heeft het, welke barrières zijn er en hoe kunnen we deze verkleinen? We hebben oog voor het kind zelf en ook voor de relatie met anderen en haar/zijn omgeving. Kinderen zijn zodra dat mogelijk is gesprekspartner en daarmee mede eigenaar van hun eigen ontwikkeling. We hechten belang aan educatief partnerschap met de ouders/verzorgers

We werken als één team, met één pedagogische visie en één leiding voor het hele IKC. U vindt bij ons een totaalpakket van opvang, educatie en ontwikkeling. De kinderen worden naar leeftijd geplaatst in vier units, die ook in het gebouw terug te vinden zijn. Dit IKC is een werk-, oefen- en ontmoetingsplek waar we maximaal inzetten op gebieden die bijdragen aan cognitieve, sociaal emotionele, culturele en fysieke ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we in de klas en in ateliers. We houden een brede blik op de talentontwikkeling van de kinderen. We doen het samen waar het kan, apart waar het moet.

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie