Wij zijn Kinderopvang Friesland

Kinderopvang Friesland is de beste oplossing voor jouw gezin als je werk en de zorg voor kinderen wilt combineren. 

We werken lokaal, dus dicht bij jou in de buurt. Ook zijn we flexibel. En we stellen je kind en jullie gezinssituatie centraal. We creëren een tweede thuis voor jouw gezin met onze professionele en betrokken medewerkers.  Je kind is bij ons in vertrouwde handen. Door te luisteren naar onze kinderen, ouders, medewerkers en professionele partners bewaken we de kwaliteit van alle locaties. Zo groeien we mee met de moderne eisen die gesteld worden aan kinderopvang.

Meer weten over SKF?

Klik hier voor de website van Kinderopvang Friesland.

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie