Ziekmelding onderwijs

 

Is uw kind ziek?

Dan heeft het onze voorkeur wanneer u uw kind afmeldt via de app van ons ouderportaal Klasbord. Uw afmelding komt dan tevens binnen op info.eigenwijs@proloog.nl en op het klasbord account van de leerkrachten.

Afmelden kan ook nog steeds telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur via telefoonnummer 058-212 58 18 of door een mail te sturen naar info.eigenwijs@proloog.nl 

Heeft uw kind een afspraak?

Wilt u afspraken met de huisarts, tandarts of specialist zoveel mogelijk na schooltijd plannen? Lukt dit niet en heeft uw kind een afspraak onder schooltijd, dan vragen we u dit tijdig door te geven aan de groepsleerkracht.

 

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie