Speciaal Basisonderwijs

omdat soms net iets meer nodig is...

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte ontwikkelingsproblemen. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).

Voordat kinderen kunnen starten op Eigen Wijs SBO hebben ze een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De TLV wordt afgegeven door de Commissie van Advies van het Samenwerkingsverband PO Friesland. 

De stap naar het SBO kan best groot zijn voor zowel ouders als kinderen. Binnen Eigen Wijs SBO doen we ons best ervoor om deze stap zo soepel mogelijk te laten verlopen. We nemen de tijd voor het verstrekken van informatie over het onderwijs en de procedure richting SBO. Een rondleiding doen we graag. 

Ieder kind heeft zijn of haar eigen talent. Als uw kind eenmaal bij ons op het SBO zit, doen we er alles aan om uw kind te laten beseffen wat hij of zij allemaal wel kan. We zien het zelfvertrouwen dan vaak weer groeien. Dit past in het motto van Talentencampus Eigen Wijs: Samen bouwen met vertrouwen. 

Eigen Wijs SBO heeft kleine groepen variërend van 12 leerlingen  bij de kleuters tot ongeveer 16 in de bovenbouw. Naast de groepsleerkrachten hebben we ondersteuning in de vorm van onderwijsassistenten en logopedie. De kinderen krijgen dezelfde leerstof als kinderen in het reguliere onderwijs. Ook wordt er gewerkt met moderne leermiddelen. Het tempo waarin de stof wordt aangeboden ligt over het algemeen wat lager dan in het reguliere onderwijs en soms is de insteek meer praktisch. In principe kunnen kinderen tot het jaar waarin ze 14 worden bij ons op school blijven. Ze krijgen dus wanneer dat nodig is meer ontwikkeltijd.

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie