Opvang

Welkom bij de kinderopvang op Talentencampus Eigen Wijs. 
Talentencampus Eigen Wijs is een Integraal Kind Centrum in het Valeriuskwartier in Leeuwarden. We bieden een totaalpakket aan van opvang, ontwikkeling en educatie. In onze missie en visie  kunt u lezen hoe we vorm geven aan Samen bouwen met vertrouwen. 

We ontvangen u graag op onze locatie waar we een Kinderdagverblijf 0-4 jaar, een peuteropvang met VVE 2-4 jaar en een BSO 4-13 jaar gehuisvest hebben. 

Natuurlijk wilt u graag weten hoe we vorm geven aan onze opvang. Daarom kunt u onder de subknoppen lezen hoe onze aanpak is. In het submenu bij documenten onder de knop Eigen Wijs vindt u bovendien onze uitgebreide werkplannen. 

Mocht u opmerkingen, suggesties of vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de coördinator Klazina Jaartsveld.

De administratie en organisatie van de kinderopvang op Talentencampus Eigen Wijs is ondergebracht bij de Stichting Kinderopvang Friesland.

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie