Aanmelden

De administratie en organisatie van de kinderopvang op Talentencampus Eigen Wijs is ondergebracht bij de Stichting Kinderopvang Friesland. Zowel het reguliere basisonderwijs als het speciale basisonderwijs vallen onder de Stichting Proloog.

Hieronder leest u meer over de aanmeldingsprocedure.

Opvang

Aanmelden van kinderen voor het kinderdagverblijf 0-4 jaar kan hier. Voor de peutergroepen kunt u hier het aanmeldformulier vinden.
Het formulier voor de Buitenschoolse opvang vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Klazina Jaartsveld, coördinator Eigen Wijs Opvang.

Regulier Basisonderwijs

U kunt ons bellen of mailen voor het plannen van een kennismakingsgesprek. We stellen het op prijs als uw kind hierbij aanwezig kan zijn.

Tijdens deze kennismaking informeren we u over ons onderwijs en bent u in de gelegenheid om uw vragen beantwoord te krijgen. We vinden het bovendien van belang om relevante informatie over uw kind uit te wisselen. Tijdens een rondleiding leert u het gebouw en onze collega’s kennen.

Indien u hierna kiest voor ons onderwijs, dan hebben we een volledig ingevuld aanmeldformulier nodig. Vanaf het moment dat we dit formulier van u hebben ontvangen, gaan we zorgvuldig onderzoeken of we aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. Dit is in het kader van Passend Onderwijs.
Bijna altijd worden kinderen aangenomen. Mochten we voor uw kind toch niet aan de onderwijsvraag kunnen voldoen, dan helpen wij u om een andere passende school te vinden.

Als uw kind geplaatst wordt, dan volgt een tweede gesprek met de coördinator van de kleuterbouw. U ontvangt alle informatie over het vervolg en er kunnen een aantal proefdagen worden ingepland.
Mocht uw kind in een andere groep dan bij de kleuters instromen, dan wordt een tweede kennismaking met de betreffende leerkracht gepland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Borgman, directeur Eigen Wijs Regulier.

Speciaal Basisonderwijs

Om toegelaten te kunnen worden tot Eigen Wijs SBO heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Voordat de TLV is afgegeven kunt u wel al contact opnemen met ons om de aanmelding te bespreken en om een afspraak te maken ons IKC alvast eens te bezoeken.
Neemt u hiervoor contact op met Erwin Lippold, directeur Eigen Wijs SBO. 

Hier kunt u meer informatie vinden over het aanvragen van een TLV.