Onderwijs

Welkom bij het onderwijs op Talentencampus Eigen Wijs.
Talentencampus Eigen Wijs is een Integraal Kind Centrum in het Valeriuskwartier in Leeuwarden. We bieden een totaalpakket aan van opvang, ontwikkeling en educatie. In onze missie en visie kunt u lezen hoe we vorm geven aan Samen bouwen met vertrouwen.

Talentencampus Eigen Wijs: 

  • Is een openbaar Kind Centrum voor kinderopvang, regulier en speciaal basisonderwijs. Toegankelijk voor kinderen van 0-13 jaar;
  •  Is een plek waar we kinderen uitdagen hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We werken in groepen van diverse grootte;
  • Is de plek waar op maat van de mogelijkheden van de kinderen gewerkt wordt. Het kind speelt en leert op zijn/haar niveau; Is een werk-, oefen- en ontmoetingsplaats waar we maximaal inzetten op gebieden die bijdragen aan de cognitieve, sociaal emotionele, culturele en fysieke ontwikkeling van kinderen;
  • Is een veilige en prettige leefwereld van kinderen, ouders, verzorgers en medewerkers;
  • Maakt voor ieder kind een ontwikkelarrangement in een groepssetting;
  • Biedt een programma met activiteiten in een mix van kunst- en cultuur, sport, natuur, techniek en wetenschap;
  • Is één organisatie met één team en één management team werkend vanuit één pedagogische visie.

We doen het samen waar het kan en apart waar het nodig is. 

Voor meer informatie over regulier basisonderwijs op Talentencampus Eigen Wijs klikt u hier.

Voor meer informatie over speciaal basisonderwijs op Talentencampus Eigen Wijs klikt u hier.