Regulier Basisonderwijs

Wij zijn binnen dit Integrale Kindcentrum een openbare basisschool met goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen samen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.

We creëren een plezierige leer- en werkplaats. We bieden een duidelijke structuur en een veilig pedagogisch klimaat waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied. Er wordt een duidelijke lijn voor taal, rekenen en lezen gehanteerd. Kinderen leren op basis van gelijkwaardigheid en respect samen te werken en zelfverantwoordelijk te zijn voor hun werk en gedrag.

Wij leren kinderen open en eerlijk met elkaar om te gaan. Werkend vanuit de principes van de Vreedzame School, zorgen we samen voor een positief pedagogisch klimaat. Er is aandacht en zorg voor ieder kind. Onze leerlingen worden gezien en mogen er zijn zoals ze zijn.
Er wordt op school gebruik gemaakt van digitale middelen zoals moderne touchscreens, werken in Teams en iPads ter ondersteuning van het onderwijs. Ook is er veel aandacht voor mediawijsheid en het gebruik van sociale media.