Speciaal basis onderwijs

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).

Voordat kinderen kunnen starten op Eigen Wijs SBO hebben ze een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De TLV wordt afgegeven door de Commissie van Advies van het Samenwerkingsverband PO Friesland.

De stap naar het SBO kan best groot zijn voor zowel ouders als kinderen. Binnen Eigen Wijs SBO doen we ons best ervoor om deze stap zo soepel mogelijk te laten verlopen. We nemen de tijd voor het verstrekken van informatie over het onderwijs en de procedure richting SBO. Een rondleiding doen we graag.

Ieder kind heeft zijn of haar eigen talent. Als uw kind eenmaal bij ons op het SBO zit, doen we er alles aan om uw kind te laten beseffen wat hij of zij allemaal wel kan. We zien het zelfvertrouwen dan vaak weer groeien. Dit past in het motto van Talentencampus Eigen Wijs: Samen bouwen met vertrouwen.

Eigen Wijs SBO heeft kleine groepen van gemiddeld zo’n 15 leerlingen. Naast de groepsleerkrachten hebben we ondersteuning in de vorm van onderwijsassistenten en logopedie. De kinderen krijgen dezelfde leerstof als kinderen in het reguliere onderwijs. Ook wordt er gewerkt met moderne leermiddelen. Het tempo waarin de stof wordt aangeboden ligt lager. En soms is de insteek meer praktisch. In principe kunnen kinderen tot het jaar waarin ze 14 worden bij ons op school blijven. Ze krijgen dus wanneer dat nodig is meer ontwikkeltijd.