Buitenschoolse opvang

Onze Buitenschoolse Opvang (BSO) bestaat uit Voorschoolse Opvang en Naschoolse Opvang.
 

Voorschoolse opvang

Voorschoolse Opvang is voor kinderen van 4 jaar en ouder en vindt plaats op school van 7:00-8:30 uur. U brengt uw kind in alle vroegte en onze gediplomeerde medewerkers ontbijten met de kinderen en beginnen rustig aan de dag. Rond de starttijd van het onderwijs brengen ze de jongste kinderen naar de klas. De oudere kinderen gaan er zelf naar toe.
 

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang is er van 14:00 – 18:00 uur. Groepen worden ingedeeld naar leeftijd: er is een groep van 4 tot en met 7 jaar en een groep van 8 t/m 12 jaar. Deze groepen zijn in het IKC in verschillende ruimtes gehuisvest. Het waarborgt de veiligheid voor de kinderen en geeft ze ruimte om te leren met leeftijdsgenoten met hetzelfde ontwikkelingsniveau. Vooral als het druk is in de groep vinden kinderen het fijn om op te trekken met leeftijdsgenoten. Soms worden groepen samengevoegd. Dit kan in vakanties het geval zijn of op structureel rustige momenten. Er ontstaat dan een gecombineerde groep.

Er zijn twee basisruimtes waar de BSO gebruik van maakt. Verder zijn er een techniek- en creatief lokaal, een keuken, een speellokaal en de buitenruimte van de Talentencampus Eigen Wijs. De kinderen krijgen vrijheid, tegelijkertijd is er altijd direct of indirect toezicht van de pedagogisch medewerker. Hierbij staat veilig zijn en veilig voelen voorop. We zorgen ervoor dat ieder kind de eigen pedagogisch medewerker weet te vinden als het daar behoefte aan heeft. We hanteren groepsregels die bekend zijn bij de kinderen en waarop we positief handhaven.

De activiteiten op de BSO bestaan uit buitenspelen, vrij spel in diverse activiteitenhoeken, creatieve en technische bouw of constructie activiteiten, koken, bewegingsactiviteiten en begeleid spel. Incidenteel doen we bovendien uitstapjes en zijn er georganiseerde activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, wetenschap, techniek of cultuur in het Toparrangement.

We vinden buiten zijn voor kinderen belangrijk. Daarom spelen de kinderen in ieder geval een keer per dag buiten op het schoolplein tijdens BSO tijd. We stimuleren vrij spel of begeleiden indien gewenst een gezamenlijk spel.
Meer informatie over aanmelding voor onze BSO kunt u hier vinden.
U kunt een afspraak maken voor een kennismaking met onze locatie via de coördinator Klazina Jaartsveld.