Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Op ons kinderdagverblijf (KDV) wordt uw kind opgevangen in onze ruimte, die speciaal is ingericht op het jonge kind. Het KDV is geopend van 7:00- 18:00 uur.
We vinden een goede band tussen uw kind en de gediplomeerde pedagogisch medewerker, rust en tegelijkertijd passende uitdaging belangrijk. We dragen bij aan de ontwikkeling en opvoeding in uw thuissituatie. Daarom hechten we dan ook aan een goede relatie met u als ouders/verzorgers. We vinden open staan voor ontmoeting en een informeel gesprek vanzelfsprekend. Periodiek vinden mentor-ouder-kind gesprekken plaats. We werken in combinatiegroepen van baby’s, dreumesen en peuters. Zo kunnen jongere kinderen oudere kinderen zien spelen. Oudere kinderen leren om te gaan en rekening te houden met jongere kinderen.

 

Spelend ontdekken en ontwikkelen

Jonge kinderen leren anders dan oudere kinderen. Ze ontdekken de wereld en gaan die langzamerhand begrijpen. Het is belangrijk dat er ruimte is voor experiment in een veilige omgeving. We gaan ervan uit dat een kind zelf veel kan en dat we als begeleiders vooral voorwaarden en mogelijkheden creëren om een volgende stap in de ontwikkeling te maken. Zo kunnen kinderen ontdekken en ontwikkelen met plezier vanuit eigen initiatief, leert het eigen mogelijkheden verkennen en grenzen ontdekken. Het kind leert op basis van eigen ervaringen en successen. Dit geeft de grootst mogelijke innerlijke zekerheid. Medewerkers zijn beschikbaar, hoorbaar en zichtbaar aanwezig. Ze prikkelen nieuwsgierigheid door een uitdagende omgeving te bieden. Ze zorgen voor rust en tegelijkertijd voor bij het kind passende uitdaging.

Dit combineren we met een duidelijke structuur in de dag, waardoor een herkenbaar dagritme ontstaat. We voorzien in rustmomenten en een prikkelarme ruimte waar kinderen zich kunnen terugtrekken als ze daar behoefte aan hebben.

Aan kinderen vanaf 2 jaar worden activiteiten uit de methodiek Uk & Puk aangeboden. Ook hiermee bieden de medewerkers uitdaging aan de kinderen en mogelijkheden om te ontdekken en zich verder te ontwikkelen.
Meer informatie over aanmelding voor het KDV kunt u vinden op hier vinden..
U kunt een afspraak maken voor een kennismaking met onze locatie via de coördinator Klazina Jaartsveld.